Svaiga melone

Kozoki, Ok urug, Žurakand, Šakarpalak, Gulobi, Zagrulobi, Tiriš.Iepakojums
Nav informācijas par iepakojumu
Melones