Misija

Uzņēmuma misija – veikt tiešo piegādi Eiropas tirdzniecības tīkliem, ar, augstākā labuma produkciju, kas nāk no saulainās
Uzbekistānas un ir ekoloģiski tīra.